Eindelijk droge voeten voor Meppel

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De voormalige zandwinlocatie Panjerd-Veeningen tussen Meppel en Hoogeveen is ingericht voor gestuurde waterberging. Of eigenlijk bijna, want het laatste stuk wacht al sinds 2016 op overeenstemming met de grondeigenaar. Dat is nu geregeld. In de AB-vergadering van 13 maart ging Piet de Noord namens Water Natuurlijk akkoord met een extra krediet van ruim 180.000 euro om nu eindelijk droge voeten voor de inwoners van Meppel te garanderen.


De berging draagt bij aan verlaging van de waterstand en afvoer in de Hoogeveensche Vaart en de stad Meppel. Bij dreigende wateroverlast kan hier zo’n 800.000 m3 water worden geborgen, een belangrijke functie om in Meppel de voeten droog te houden. Omdat er over het laatste stukje aan te leggen kade werd gesteggeld met de grondeigenaar, kon de berging nog niet worden afgemaakt en in gebruik genomen. Nu is er overeenstemming bereikt, en kan de berging in juni zijn afgerond.

Risico’s eerder in kaart brengen

Water Natuurlijk betreurt dat het zo enorm lang heeft moeten duren, en dat de vertraging onnodige kosten zoals bouwrente heeft opgeleverd. Wel is de fractie blij dat een gang naar de rechter met mogelijk langslepende processen en verdere vertraging nu is voorkomen. Toch vraagt de fractie zich af of een betere risico-analyse bij de start deze situatie niet had kunnen voorkomen: nu heeft één grondeigenaar het project jarenlang kunnen traineren, met hogere kosten voor het waterschap –en dus de belastingbetalers- en wateroverlastrisico’s voor de inwoners van Meppel tot gevolg. De fractie heeft het Dagelijks Bestuur gevraagd om bij dergelijke projecten beter de risico’s van onwillige grondeigenaren in kaart te brengen, en op basis daarvan alternatieven achter de hand te houden.

Meer informatie, met foto’s en een filmpje over het project Panjerd-Veeningen is te vinden op de site van het waterschap.