waterberging

Aanvullende maatregelen Oude Diep

In de omgeving van het Oude Diep (meer informatie) vind je bijzondere natuur en prachtige landschappen. In het gebied is er een samenwerking met gebiedspartners om de verschillende doelen voor de waterhuishouding, natuur en landbouw te realiseren. Voor het Oude Diep zijn door het waterschap maatregelen genomen om het beeksysteem te herstellen, de waterkwaliteit te herstellen (Kaderrichtlijn Water) en natuur te ontwikkelen.

Extra krediet voor door PFAS vertraagde projecten

Voor  een 6-tal projecten, deels in voorbereiding, werd aan het Algemeen Bestuur op 17 december extra krediet gevraagd om een  doorstart te kunnen maken. Door de PFAS- en stikstof problematiek lopen deze projecten vertraging op en is aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Eindelijk droge voeten voor Meppel

De voormalige zandwinlocatie Panjerd-Veeningen tussen Meppel en Hoogeveen is ingericht voor gestuurde waterberging. Of eigenlijk bijna, want het laatste stuk wacht al sinds 2016 op overeenstemming met de grondeigenaar. Dat is nu geregeld. In de AB-vergadering van 13 maart ging Water Natuurlijk akkoord met een extra krediet van ruim 180.000 euro om nu eindelijk droge voeten voor de inwoners van Meppel te garanderen.

Een visworkshop bij de heringerichte Buldersleiding bij Nieuwleusen.

Feestje bij heringerichte Buldersleiding

Op 5 juli werd de heringerichte Buldersleiding bij Nieuwleusen geopend. Door de herinrichting ontstaat meer ruimte om water vast te houden. Tegelijkertijd is de stuw nu vispasseerbaar gemaakt. Een mooi project, maar de opening liet vooral ook zien dat het waterschap steeds beter de verbinding weet te maken met de directe omgeving.

waterberging Heino

Inspraak waterberging Heino van start

Het dagelijks bestuur van Waterschap Groot Salland heeft op 24 februari 2015 het projectplan waterberging Veldhoekerweg in Heino in ontwerp vastgesteld. Het ligt nu ter inzage. Reageren kan tot 28 april. Water Natuurlijk voorziet vooralsnog geen problemen.