Emissieloze restauratie Stenendijk Hasselt

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Wie A heeft gezegd, moet nu ook B zeggen. Zo begon Water Natuurlijk aan de behandeling van de kredietaanvraag voor de versterkingswerkzaamheden van de Stenendijk in Hasselt. Deze kredietaanvraag stond op de agenda van de AB-vergadering van 14 december. Met instemming van het AB starten de werkzaamheden medio 2022.

Een echt civieltechnisch project met een zwaar historisch accent, concludeerde Wim Konter. Onderdeel van de dijkverzwaring betreft voor een deel de restauratie van de historische stenen dijk. De kosten voor restauratie van deze stenen dijk zijn begroot op 3,2 miljoen euro, een substantieel deel van het totale krediet (12, 2 miljoen euro)  De kosten voor restauratie vallen deels niet onder de subsidie van het Hoogwaterbeschermingsplan (HWBP), waardoor de resterende kosten (1,2 miljoen euro) dus voor rekening van het Waterschap komen. Het is echter toch gelukt een gedeeltelijke subsidie te krijgen voor deze restauratie. Hiermee komt de uiteindelijke eigen bijdrage voor het waterschap op 1,1 miljoen. Nog steeds een fors bedrag.

Emissieloos

In de AB-vergadering van 29 juni 2021 had het Algemeen Bestuur al ingestemd met een voorschot van 905. 000 euro voor de restauratie, waarmee al een start is gemaakt.  Dus wie A heeft gezegd, moet nu ook B zeggen, vond Water Natuurlijk. Wim Konter stemde dan ook in met het definitief ter beschikking stellen van het krediet voor dit mooie project. Het eerste HWBP-project wat geheel emissieloos wordt gerealiseerd, wat het project nog eens extra speciaal maakt.