Energieneutraal zonder gebakken lucht

windturbine
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Energieneutraal zijn in 2025. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, want het kan behoorlijk wat tijd kosten voordat een maatregel ook effectief is. Maar het streven ís er, en Water Natuurlijk heeft er vertrouwen in dat het waterschap er alles aan doet om de energiedoelen op tijd te halen.

Water Natuurlijk vindt het een goede zaak dat er met het vaststellen van de “Uitvoeringsstrategie streven naar energieneutraal 2025” door het Algemeen Bestuur op 19 december voortgang wordt geboekt, al deelt Water Natuurlijk de zorg van verschillende andere partijen over het schijnbare gebrek aan tempo en de (on)zichtbaarheid van de inspanningen die er wel degelijk zijn. Wat voor Water Natuurlijk belangrijk blijft, is wat energieneutraal precies betekent. Als uitgangspunt geldt dat het waterschap evenveel energie duurzaam opwekt als dat het verbruikt, en dat het streven is om dat in 2025 te realiseren. “Dat het bestuur begin 2017 die ambitie heeft uitgesproken, is iets waar we echt wel trots op zijn” vindt fractievoorzitter Marion Wichard.

Gebakken lucht

Eén kritische kanttekening heeft Water Natuurlijk nog bij het voorstel  voor de uitvoeringsstrategie. “Het kopen van groene-stroomcertificaten bijvoorbeeld zien we niet als een échte bijdrage aan de duurzaamheidsambities van het waterschap. Eerlijk gezegd vinden we dat zelfs een beetje gebakken lucht. De ambitie moet écht zijn dat we zélf onze verantwoordelijkheid nemen.”
Portefeuillehouder Hans de Jong gaf toe dat dergelijke opties alleen in beeld zijn om eenduidigheid te creëren in de gezamenlijke doelstellingen van de Unie van Waterschappen. Het doel van het Waterschap Drents Overijsselse Delta blijft in elk geval om zelf geheel te kunnen voorzien in de eigen energiebehoefte.