Extra geld voor entree akkoord

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het nieuwe pand voor het nieuwe waterschap blijkt toch een klein minpuntje te hebben: de ingang is lastig te vinden, zeker vanaf de nieuwe parkeerplaats. Water Natuurlijk stemde daarom in met een krediet voor een nieuwe, beter zichtbare entree.

Het nieuwe pand dat waterschap Drents Overijsselse Delta halverwege 2016 hoopt te betrekken, voldoet aan alle eisen. Alleen de entree blijkt een lastig punt: omdat er een extra parkeerterrein wordt aangelegd aan de zijkant van het pand, is de ingang lastig te vinden. Bezoekers zouden tegen een gesloten front aankijken. Dat laatste past ook niet bij wat het nieuwe waterschap wil uitstralen: openheid, in verbinding met de omgeving.
Daarom is een voorstel uitgewerkt voor een nieuwe hoofdingang, die goed zichtbaar is en die ook uitstraalt dat het waterschap toegankelijk is.

Veel geld

Er is veel geld gemoeid met de aanpassing van het pand: 325.000 euro. Daarom had Water Natuurlijk Groot Salland begin september een kredietvoorstel afgewezen. Nu het voorstel beter is uitgewerkt, het benodigde bedrag lager is geworden, en fractieleden met eigen ogen het pand en de omgeving hebben bekeken, vindt Water Natuurlijk het een verantwoorde uitgave. In de AB-vergadering van 29 oktober heeft Marion Wichard namens de fractie ingestemd met het voorstel.
Daarbij heeft ze wel aandacht gevraagd voor bezoekers die op de fiets komen. Op de parkeerplaats is een fietsparkeerplaats gepland, maar die is niet overdekt. Als te zijner tijd uit het gebruik blijkt dat zo’n voorziening toch gewenst is, dan zou dat alsnog ingepast moeten worden.