Fractievergadering: 19 februari

activiteitenagenda Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op woensdag 19 februari vergadert de fractie van Water Natuurlijk. Centraal staat de Algemeen Bestuursvergadering van 25 februari, waarbij onder meer de notitie biodiversiteit op de agenda staat. Op de agenda van de fractie staan daarnaast de Watervisie en het contact met leden en achterban. De complete AB-agenda is te vinden op de website van het waterschap.

De fractie vergadert van 19:30 tot 21:30 uur in het kantoor van het waterschap te Zwolle. Wie de fractievergadering wil bijwonen, is van harte welkom. Aanmelden kan via het contactformulier of door contact op te nemen met Anna Veldhoen (fractiesecretaris). Dit is noodzakelijk in verband met de beperkte toegankelijkheid van het waterschapsgebouw buiten de normale kantoortijden. Klik hier voor het adres en de routebeschrijving.