Fractievergadering over Waterbeheerplan en meer

Water Natuurlijk Groot Salland- Kaart waterbeheerplan Waterschap Groot Salland
Kaart waterbeheerplan Waterschap Groot Salland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 28 oktober is de volgende fractievergadering van Water Natuurlijk Groot Salland. Belangrijkste agendapunt is de voorbereiding van de AB-vergadering op 29 oktober.

Al is het een van de laatste vergaderingen voor de fusie, er staan toch belangrijke dingen op de agenda van het AB. Deze agenda is te vinden op de site van Waterschap Groot Salland.

Een van de onderwerpen is het Waterbeheerplan 2016-2021, een coproductie van vier waterschappen. Het eerste concept is in december 2014 al besproken (zie het bericht van 18-12), en nu de hele inspraakprocedure is afgerond, komt het ter besluitvorming in alle vier de waterschappen terug.
Andere belangrijke onderwerpen zijn onder meer de overdracht van stedelijk water Zwolle, het project Ruimte voor de Vecht en een kredietaanvraag voor aanpassing van het nieuwe pand.

Voorbereiding

Omdat vanwege de herfstvakantie de voorbereidingstijd kort is, bereidt de fractie de onderwerpen vantevoren nog grondig dan anders voor, zodat woensdag de definitieve standpunten kunnen worden bepaald.
Wie meer wil weten, of bij de fractievergadering (woensdag 28 oktober vanaf 19.30 uur) aanwezig wil zijn, kan contact opnemen via grootsalland@waternatuurlijk.nl. Ook bij de AB-vergadering op 29 oktober is iedereen welkom: deze vergaderingen zijn altijd openbaar.
In beide gevallen is de locatie het Waterschapshuis in Zwolle.