GBLT gaat dienstverlening verbeteren

GBLT
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De vraag die Water Natuurlijk in het AB van 25 juni wilde stellen over het GBLT werd vrijwel overbodig door de mededeling die DB-lid Jan Oggel deed over de ontwikkelingen bij de belastinginner voor het Waterschap. Hieruit blijkt dat GBLT wil investeren in onder meer een flinke verbetering van het klantencontactcentrum.

In de afgelopen maanden heeft Water Natuurlijk verschillende klachten ontvangen over het GBLT. Die gingen niet zozeer over de hoogte van het te betalen bedrag: daar gaat GBLT niet over, maar wel over de bejegening door medewerkers van het GBLT. En als zelf een formele klacht niet of niet goed wordt opgepakt, is dat een vervelende zaak. De uitwerking van de aanvullende begroting op het punt van het klantencontactcentrum ziet Water Natuurlijk dan ook met veel belangstelling tegemoet.

Klachtafhandeling

DB-lid Jan Oggel zegde verder toe om het overzicht van klachten en de afhandeling daarvan. Zo kan het Algemeen Bestuur van Waterschap Groot Salland kennis nemen van de omvang van het probleem, in ieder geval voor zover het gaat om de belastingbetalers in Groot Salland.

 

Aanvullende informatie d.d. 2 juli 2015:

Inmiddels heeft Water Natuurlijk de toegezegde informatie ontvangen, d.w.z. de gegevens over de klachtafhandeling in 2014 en in het eerste kwartaal 2015. Deze gegevens kunt u hier downloaden.
Water Natuurlijk zal de vinger aan de pols houden of de beloofde verdere verbeteringen in 2015 ook echt gerealiseerd worden.