Geen derivaten bij Drents Overijsselse Delta

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Derivaten zijn ingewikkelde financiële producten die een bescherming geven tegen de risico’s van rentestijging, maar grote risico’s opleveren bij rentedaling. Water Natuurlijk onderzocht daarom of Drents Overijsselse Delta gebruik maakt van dergelijke constructies. Dat blijkt gelukkig niet het geval.

De Groene Amsterdammer en Trouw onderzoeken al enige tijd kritisch het financiële beleid van overheden en (semi-) publieke organisaties. Enkele weken geleden publiceerde de Groene Amsterdammer een artikel over het gebruik van derivaten. Derivaten zijn ingewikkelde financiële producten die een bescherming geven tegen de risico’s van rentestijging. Maar er kleven grote risico’s aan, wanneer de rente gaat dalen. Enkele woningcorporaties zijn hierdoor in grote problemen gekomen.

Treasury statuut

Omdat er in het artikel sprake is van enkele waterschappen aan wie de banken zulke derivaten heeft verkocht, ging Piet de Noord nog eens op onderzoek uit. Het voormalige Waterschap Groot Salland meldt in de jaarrekening 2015 dat dat er van derivaten geen sprake is. In het jaarverslag 2015 van Reest en Wieden stond er niets over, maar in de AB-vergadering van 28 februari stelde het DB Piet de Noord gerust: ook Reest en Wieden had geen derivaten. Voor het nieuwe waterschap geldt dat dit soort constructies wordt uitgesloten in het zgn. treasury statuut van het nieuwe waterschap.