Gemengde gevoelens Water Natuurlijk bij afzien van CO2-afvang

rwzi Echten, augustus 2023
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Te duur en niet meer nodig: dat was de reden waarom er 4 juni geen kredietaanvraag op de agenda van het Algemeen Bestuur stond, maar een voorstel om de geplande en al voorbereide CO2-afvang op de rioolwaterzuivering in Echten niet te realiseren. Een niet al te helder onderbouwd voorstel waarover Water Natuurlijk ernstig teleurgesteld was.

Op de agenda van het Algemeen Bestuur van 4 juni was agendapunt 03.B het afzien van realisatie CO2-afvanginstallatie op RWZI Echten. Een voorstel om het besluit 1 november 2022 terug te draaien, terwijl eigenlijk een kredietaanvraag voor realisatie op de agenda had moeten staan.
Dat was schrikken voor de fractie van Water Natuurlijk. Als motivatie voor het afzien van realisatie werden nieuwe rekenregels gegeven. Deze nieuwe rekenregels gaven een ander beeld op de destijds opgestelde businesscase RWZI Echten. De CO2-afvanginstallatie was in 2022 nog nodig om de groengascertificaten RWZI Echten op waarde te krijgen, maar door deze nieuwe rekenregels was dat niet meer nodig. Dus zou realisatie van de CO2-installatie een desinvestering inhouden.

Integraal afwegen

Ook Water Natuurlijk vindt de financiën erg belangrijk. Maar de financiële kant is maar één onderdeel van de afweging die we als AB moeten maken, vond woordvoerder Wim Konter. Het AB hoort integraal te kijken naar voorstellen. We hebben immers ook andere ambities. We hebben duurzaamheidsdoelstellingen met elkaar afgesproken. Daarbij zijn waterschappen, als medeoverheden, mede verantwoordelijk voor het halen van onze nationale doelstellingen.
Daarbij komt dat het Algemeen Bestuur nog heel recent, 5 maart 2024, de “Toekomstvisie Waterketen 2050”  heeft vastgesteld. Daarin staan mooie zinsneden, zoals “van afvalverwerking naar produceren”, “circulair denken”,  “kennis opbouwen en innoveren”, “dynamisch reageren op veranderingen” en “de waarde van waarde centraal stellen”. Dit zijn realistische doelen, aldus Wim Konter, die de jubelstemming in het AB bij dit agendapunt probeerde te temperen.

Amendement toch niet ingediend

Water Natuurlijk had een amendement voorbereid om ervoor te zorgen dat het AB in gesprek blijft over deze duurzaamheiddoelstellingen, en zich niet te laten leiden door korte-termijnvoordeel. De toezegging van portefeuillehouder Miranda Wesselink om een (Delta)bijeenkomst te organiseren, waar we als AB in gesprek gaan over duurzaamheidsissues was een mooie opening. Toen Jan Woldring (BBB) aangaf dat ook de BBB duurzaamheid erg belangrijk vindt, maar wel met realistische doelen, was de omgeving voor “het goede gesprek” over duurzaamheiddoelstellingen geschapen. Zo kan de verdere verkenning naar hoe de duurzaamheidopgave op korte termijn verder vorm te geven starten.
Hierop werd het amendement overbodig en besloot de fractie van Water Natuurlijk het amendement niet in te dienen.

Stemverklaring

Met  de stemverklaring dat Water Natuurlijk het betreurt dat het  Algemeen Bestuur onvoldoende in staat is gesteld een integrale afweging te maken in dit vraagstuk, en met de gegeven belofte dat duurzaamheid op de agenda van het AB komt, stemde WN in met het voorstel.  Voor nu het meest haalbare.