Goeie deal bij conferentie IJssel-Vechtdelta

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het hoogtepunt van de Werkconferentie IJssel-Vechtdelta op 9 maart was de ondertekening van de City Deal Klimaatadaptatie. Vijf gemeenten, het Rijk en drie waterschappen sloten deze samenwerkingovereenkomst. Doel: van elkaar leren bij het oplossen van de waterproblemen in de stad. DB-lid Hans de Jong vertegenwoordigde Waterschap DODelta bij de grappig vormgegeven ceremonie rond de ondertekening.

Vanuit de fractie van Water Natuurlijk waren Bert Hinnen en fractievoorzitter Marion Wichard aanwezig bij de Werkconferentie. De ‘klimaatactieve stad’ is immers een van de belangrijke speerpunten van onze waterschapspartij, en we zijn dus blij dat Waterschap DODelta een van de partners in de City Deal is.

Water inpassen in de stad

Juist in het stedelijk gebied is meer aandacht nodig voor water in brede zin. Want ‘water in de stad’ gaat tegenwoordig niet alleen meer over de grachten, sloten of andere watergangen: de kllimaatveranderingen zorgen regelmatig voor hevige regenbuien en daarmee ook grote wateroverlast in de wijken. En steeds meer inwoners krijg dus te maken met ondergelopen kelders, overstroomde straten waar de riolen het water niet meer wegkrijgen en andere ongemakken.
Hoe je als overheden samen met de inwoners kunt zorgen dat die overlast beperkt blijft, is de centrale vraag bij de City Deal. Diverse steden, zoals Rotterdam, zijn er al mee aan de slag gegaan. Ook Zwolle is een van de koplopers. De bedoeling is dat de vijf steden van elkaar leren: wat werkt? Hoe kun je met duurzame projecten rond de inpassing van water in de stad bijdragen aan een actief betrokken samenleving?
Als geen ander kunnen waterschappen hun kennis en ervaring op het vlak van water inbrengen in de complexe praktijk van ruimtelijke adaptatie.