Een groen hart voor water? Water Natuurlijk zoekt kandidaten!

Stem groen, stem Water Natuurlijk!
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk is de groenste waterschapspartij van Nederland, en de grootste! We zijn op zoek naar goede kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in maart 2019.

Wie zich wil oriënteren op wat het besturen van een waterschap inhoudt, en wat dat betekent in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta, is van harte welkom voor een kennismaking. De fractie informeert belangstellendengraag over wat er in ons waterschap speelt, en wat de ‘groene’ ambities zijn van Water Natuurlijk. Dat leest u ook op deze site, waar we met grote regelmaat verslag doen van de onderwerpen die in het Algemeen Bestuur spelen. Meld u voor een van onze nieuwsbrieven en u blijft op de hoogte wanneer de kandidaatstelling officieel wordt geopend.

Wie voor Water Natuurlijk in het waterschapsbestuur wil, zal lid moeten zijn van Water Natuurlijk. Meer informatie over het lidmaatschap is te vinden op  de landelijke ledensite.

Meer weten? Gebruik het contactformulier en we nemen graag contact met u op.