Groen licht voor energieneutrale slibgisting

energiefabriek en slibgisting
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De optimalisatie slibgisting RWZI Zwolle stond 19 november op de agenda van het AB. Water Natuurlijk was niet tevreden over de onderbouwing van de kredietaanvraag van ruim 10 miljoen, maar ging akkoord na toezeggingen van de portefeuillehouder.


De capaciteit van de slibgistingsinstallatie in Zwolle is onvoldoende. Uit een scenariostudie naar een optimale slibverwerking binnen Groot Salland blijkt dat er financieel voordeel te behalen valt met het transporteren van het slib van Kampen naar Zwolle. Al eerder was besloten het slib uit Raalte, na de explosie van de zuiveringsinstallatie daar, te verwerken in Zwolle.

Energieneutrale slibgisting

Na een afweging van alternatieven werd voorgesteld een zogenaamde tweetrapsgisting te realiseren. Hiermee word tevens voldaan aan de hogere eisen van gasveiligheid en wordt uiteindelijk een energieneutrale installatie gebouwd: onder meer een kernpunt in het programma van Water Natuurlijk. Hiervoor is een totaal krediet van ruim 10 miljoen euro noodzakelijk, dat echter in een periode van ongeveer 9 jaar wordt terugverdiend, ruim binnen de afschrijvingstermijn.

Voorwaarden voor instemming

Woordvoerder Bert Hinnen van Water Natuurlijk plaatste wel nadrukkelijk een paar kanttekeningen bij het voorstel, waarover weliswaar intensief was gecommuniceerd in het voortraject, maar dat nu, in de openbare vergadering, maar heel matig was onderbouwd. Hinnen vroeg meer inzage in de risico-analyse van dit grootschalige project, vooral vanwege de minder goede ervaringen met eerdere grote projecten. Ook wil de fractie van Water Natuurlijk continu geïnformeerd worden over de financiële stand van zaken: vanaf de aanbesteding tot en met de oplevering in 2017.

Portefeuillehouder Jan Oggel zegde dit toe, evenals vertrouwelijke inzage van de gemaakte risico-analyse. Na deze toezeggingen kon de fractie van Water Natuurlijk en een grote meerderheid van het Algemeen Bestuur akkoord gaan met het totale krediet. Hiermee krijgt de regio Zwolle binnen twee jaar een zeer moderne energieneutrale zuivering.