Groen licht voor fullscale pilot terugwinning wc-papier uit riool

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft op 18 mei ingestemd met een fullscale pilot voor de terugwinning van cellulose -wc-papier dus- op de rioolwaterzuivering in Dalfsen. Water Natuurlijk juicht het besluit voor dit circulaire project toe.

Met de pilot wordt invulling gegeven aan landelijke afspraken in het landelijke Grondstoffenakkoord en aan de ambities uit de vorig jaar vastgestelde Watervisie van ons waterschap. Doelstelling is om op termijn een emissieloos en circulair waterschap te worden, en celluloseterugwinning levert daaraan een directe bijdrage.

Innovatief

Het onderzoek is uniek in opzet en kan zeker als innovatief worden bestempeld. Door middel van twee zeefstappen wordt een hoge kwaliteit cellulose geoogst uit retourslib uit de rioolwaterzuivering. Ook draagt dit proces bij aan verbetering van het zuiveringsrendement en de ontwikkeling en opwaardering van cellulose als circulaire grondstof. Daarmee kunnen nieuwe afzetmarkten worden bediend in bijvoorbeeld de asfaltindustrie en biobased chemicaliën productie. Bovendien is de verwachting dat met dit project een vermeden CO2 -emissie van 38 ton per jaar wordt bereikt, een mooie bijvangst.

Het voorstel voor deze pilot, waarvan de kosten 1,26 miljoen euro bedragen, kon bij de stemming rekenen op een tweederde meerderheid.