Grondwater centraal op Wereld Waterdag 2022

waterpeil
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Onze planeet bestaat voor 75 procent uit water en het is een essentieel deel van ons overlevingsproces, dus is het belangrijk goed met water om te gaan. Als waterschapspartij weten we dat natuurlijk als geen ander. De Verenigde Naties dachten daar in 1992 precies zo over, dus besloten zij naar aanleiding van een milieuconferentie een Dag op te richten. Sindsdien vieren we Wereld Waterdag ieder jaar op 22 maart. Vandaag staat grondwater centraal.

Wereld Waterdag richt zich op het Duurzame Ontwikkelings Doel oftewel Sustainable Development Goal (SDG) nummer 6: in 2030 moet er schoon water en sanitair voor iedereen zijn. In Nederland is de toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen goed geregeld. De focus van deze SDG ligt bij ons daarom op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.

Grondwater

Voor de Wereld Waterdag 2022 is de focus gelegd op grondwater. Op deze dag worden overheden opgeroepen om acties te ondernemen om de bevolking schoner en veiliger (en soms gewoon meer) drinkwater aan te bieden. In veel plaatsen op de wereld ontbreekt een goede voorziening van deze fundamentele levensbehoefte namelijk, en op Wereld Water Dag proberen instanties wereldwijd hier een oplossing voor te verzinnen.

Internationale samenwerking

Water Natuurlijk is altijd een warm pleitbezorger geweest voor het delen van onze water(schaps)kennis met andere landen: water houdt zich immers niet aan grenzen, en het is ook in het belang van Nederland dat problemen met water elders in de wereld worden opgelost.

Alle informatie over World Water Day is te vinden op WorldWaterDay.org.