Hans de Jong opnieuw kandidaat DB-lid

Hans de Jong, Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De vijf partijen die in september de coalitieonderhandelingen zijn gestart, zijn het met elkaar eens geworden. Er ligt een akkoord en de kandidaten voor het dagelijks bestuur van het nieuwe waterschap Drents Overijsselse Delta zijn bekend. Voor Water Natuurlijk is Hans de Jong opnieuw kandidaat.

Water Natuurlijk heeft samen met CDA, ChristenUnie, VVD en de fractie Ongebouwd (de vertegenwoordigers van de agrariërs) een coalitieakkoord op hoofdlijnen opgesteld. Dat is in een informele bijeenkomst aan de leden van beide waterschappen op dinsdag 3 november gepresenteerd. De officiële discussie erover is op 4 januari 2016, de eerste officiële vergadering van het nieuw samengestelde Algemeen Bestuur. De coalitiepartners vonden het echter belangrijk vooraf te toetsen of er bij de andere partijen draagvlak is voor de plannen. Dat draagvlak bleek er in grote lijnen te zijn, en Water Natuurlijk heeft daarom vertrouwen in een goede samenwerking bij de invulling van het akkoord. De uitdaging wordt om de ambities in het hoofdlijnenakkoord te vertalen naar concrete activiteiten.

Samenstelling DB

Water Natuurlijk heeft opnieuw Hans de Jong voorgedragen voor het Dagelijks Bestuur. Hij geeft al vele jaren op een prima manier invulling aan die functie, en zeker in het fusiewaterschap is er behoefte aan ervaring in het DB. Door de andere partijen zijn voorgedragen Henk Oegema (CDA), Karst Spijkervet (VVD), Hans Peereboom (ongebouwd) en Herman Odink (ChristenUnie). Alleen laatstgenoemde is een nieuwkomer in het DB.
De komende weken zullen de beoogde bestuursleden in overleg gaan over de verdeling van de portefeuilles. De benoeming vindt plaats in de eerste officiële (en openbare) vergadering van Drents Overijsselse Delta op 4 januari 2016.

Fractiesamenstelling

De samenstelling van het nieuwe AB is al eerder bekend geworden. Lees hier het bericht.