Henk de Graaf in de spotlights

Henk de Graaf, kandidaat voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta staan meer dan 40 kandidaten: allemaal mensen  die de groene stem in het waterschap luider willen laten klinken. Wie zijn deze mensen, en wat drijft hen? In de serie ‘in de spotlights’ stelt een aantal van hen zich voor. Dit keer: Henk de Graaf uit Eindhoven die zijn verhuizing naar Diepenveen voorbereidt.

Water voor natuur en mens, voor nu en in de toekomst. Een watersysteem dat volhoudbaar is!

In 2024 kom ik samen met mijn vrouw en 3 kinderen in Diepenveen wonen. Weer in de regio waar ik ben opgegroeid en door studie / werk vertrokken ben.

Water en natuur zijn essentiële onderdelen van Nederland en van mijn opleiding en leven. Als chemicus ben ik afgestudeerd op toxische stoffen in het water en als milieukundige op invloed van beleid. In mijn vrije tijd ben ik graag in de natuur en ben ik als vrijwilliger penningmeester van Water Natuurlijk.

In een waterrijk Nederland is er ook een tekort aan water, en het water wat er is, is vervuild. Het meest vervuilde water van Europa. Dit zorgt dat er veel werk te doen is om zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van water op orde te krijgen. Vanzelfsprekend is er dan een groot verschil of je op de zandgronden, de klei of het veen zit. Maatwerk is essentieel. Maar de grote gemene deler is ook duidelijk, we moeten durven kiezen. De afgelopen decennia zijn er geen keuzes gemaakt. En de keuzes die nu genomen moeten worden doen pijn. Met name de grondwaterstand zal omhoog moeten, er moet meer water worden vastgehouden, het beheer van de watergangen moet natuurinclusiever en er moet een verbod komen op het lozen van gevaarlijke stoffen, inclusief landbouwgif. Dit zal niet in 4 jaar geregeld zijn.

Daarom met zijn allen de schouders eronder om tot een nieuwe natuurlijke inrichting van Nederland te komen. Waar we genoeg water (niet te veel en niet te weinig) hebben van een kwaliteit waar je in kunt zwemmen, maar vooral die de natuur nodig heeft!

waterschapsverkiezingen 15 maart 2023