Hoe lokaal is Water Natuurlijk?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

“Op Twitter las ik iets over een motie in de Tweede Kamer over financiering lokale partijen, en dat Water Natuurlijk daar blij mee is. Maar Water Natuurlijk is toch geen lokale partij?” Een begrijpelijke opmerking, waarover we graag uitleg geven.

Water Natuurlijk is een waterschapspartij, die alleen meedoet aan waterschapsverkiezingen. De grenzen van waterschappen lopen niet parallel met die van gemeenten of provincies, dus je zou eigenlijk eerder moeten spreken van een regionale partij dan van een lokale partij.

We zijn landelijk in de zin dat we in elk waterschap in Nederland zijn vertegenwoordigd -we leveren landelijk gezien zelfs de meeste waterschapsbestuurders- en dat er een landelijke vereniging is waarbinnen de mensen van Water Natuurlijk kennis en ervaring uitwisselen.

Maar wat we niet zijn is een partij die in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd. Dat betekent dat we, net als lokale politieke partijen die in één gemeente actief zijn, gerekend worden tot de decentrale politieke partijen. En daarmee is de motie van CDA-Tweede Kamerlid Inge van Dijk ook belangrijk voor Water Natuurlijk. Het doel van die motie is om de Wet financiering politieke partijen aan te passen om een eerlijker speelveld voor alle partijen te creëren.