Hoe zit het nou echt met de veiligheid van de dijken?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De dijken in Groot Salland zijn beter dan we eerst dachten, maar het is nog even afwachten of ze goed genoeg zijn volgens de nieuwe normen die in 2017 bekend worden. Water Natuurlijk heeft gepleit voor zorgvuldige communicatie over wat die technische feiten in de praktijk betekenen voor de bewoners achter die dijken.

Waterschap Groot Salland is verantwoordelijk voor de dijken langs de rivieren in ons gebied. Zo ook die langs het Zwarte Water. Toen die werden “afgetoetst” schrokken we nog al. De dijken zouden niet aan de normen, die door de wetgever worden gesteld, te voldoen. Dat betekent werk aan de winkel, en dat kost geld, veel geld.

Aftoetsen: het klinkt vrij neutraal, maar het betekent toch: de dijk waarachter u zich veilig voelde tegen hoog water, is niet te vertrouwen. U loopt meer risico op natte voeten, water over de vloer of een bedorven oogst dan u mocht verwachten.
En dan gaat het waterschap wat preciezer kijken. De resultaten van het nadere onderzoek sonden op de agenda van het AB van 30 oktober. 2014. En zie: het valt mee. Het overgrote deel van de “afgetoetste” dijk blijkt toch aan de normen te voldoen. De boodschap aan de burger en de bedrijven is nu: u heeft zich wellicht zorgen gemaakt, maar dat was achteraf gezien niet nodig. En de boodschap aan het Algemeen Bestuur van het Waterschap: het valt mee, er is veel minder geld nodig om de laatste stukjes op orde te brengen.
Iedereen blij, zou je denken. Maar toch knaagt er iets bij de mensen die achter de dijk wonen. Als de boodschap zo gemakkelijk verandert, hoe betrouwbaar is dat waterschap eigenlijk?
En het wordt nog ingewikkelder. In 2017 zal de wetgever de normen weer eens veranderen. Niet langer gaat het alleen om het risico dat het water over de dijk heen kan spoelen, dat het water de dijk kan ondermijnen (dat noemen we “piping”) of dat een deel van de dijk verzakt. Nee, ook de ernst van de gevolgen telt mee: hoeveel economische schade ontstaat er, hoeveel mensen worden getroffen, kunnen de mensen, en het vee, nog geëvacueerd worden?

Nieuwe normen, nieuwe onzekerheid. Maar de dijk blijft hetzelfde, en de waarde die mensen aan hun veiligheid hechten ook. En het vertrouwen in het waterschap, hoe gaat het daar mee?
Alle reden voor de fractie van Water Natuurlijk om te pleiten voor een heel zorgvuldige communicatie, die rekening houdt met de gevoelen van (on)veiligheid. Want normen bestaan uit technische feiten en kille cijfers. Maar bij veiligheid telt uiteindelijk ook het gevoel.
De eerste berichten zoals Groot Salland die op de website zette zijn in dat opzicht hoopgevend.