“Hoeveel tijd kost het waterschapsbestuur?”

vergaderzaal Waterschap Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Deze vraag werd meermaals gesteld tijdens de webinars die Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta de laatste maanden heeft gehouden. Een begrijpelijke vraag. Wie overweegt om zich kandidaat te stellen voor het waterschapsbestuur wil natuurlijk vooraf weten of de waterschapsagenda te combineren is met werk of andere verplichtingen.

Het tijdsbeslag verschilt per waterschap en per persoon, en hangt van allerlei factoren af: hoe vaak vergadert het Algemeen Bestuur (AB), heb je veel voorbereidingstijd nodig, kun je binnen je fractie taken verdelen, heb je veel reistijd?

Bij Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn er jaarlijks ca. 10 AB-vergaderingen die ‘s middags in Zwolle plaatsvinden. Daarnaast zijn er ook ca. 10 keer per jaar Deltabijeenkomsten: een soort commissievergadering. Meestal zijn die ’s avonds, soms ook digitaal. En als corona niet in de weg zit, is er ook af en toe een excursie. Daarnaast zijn er de fractievergaderingen van Water Natuurlijk zelf, waarin de bestuursvergadering wordt voorbereid, en is er een paar keer per jaar een activiteit van het regiobestuur of het landelijk bestuur, al dan niet gekoppeld aan een excursie.
Al met al is de inschatting dat een bestuurslid gemiddeld 2 dagdelen per week besteedt aan het waterschap.

Planning

Wat heel prettig is, is dat de planning al heel vroegtijdig wordt vastgesteld. Zo is in de AB-vergadering van 28 juni het complete vergaderschema voor 2023 al vastgesteld. Hieronder vind je het schema; daarop zijn nog wel twee wijzigingen doorgevoerd. Na het opstellen van het schema is namelijk door de Rijksoverheid bepaald dat de afscheidsvergadering van 22 maart en de installatievergadering van de nieuw gekozen AB-leden op 23 maart een weekje opschuiven. Dat geeft gemeenten wat meer tijd om procedures rond het vaststellen van de verkiezingsuitslag zorgvuldig af te wikkelen. Die vergaderingen vinden daarom plaats op 29 en 30 maart.

WDODelta-vergaderschema-2023-v15-06-2022pdf