Veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in HWBP

excursie HWBP
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op donderdag 24 september gingen AB-lid Piet de Noord en fractievolger Jelmer Kloosterman op excursie met Waterschap Groot Salland. Thema van de dag: het Hoog Water Beschermings Programma (HWBP).

Eens per jaar gaan de leden van de waterschapscommissies van Groot Salland op werkbezoek in het gebied. Op 24 september stond een excursie voor de commissie kwantiteit op het programma. Deze excursie ging per boot van Zwolle via Genemuiden naar Hasselt en langs een deel van dijken die onder het HWBP vallen. Medewerkers van Waterschap Groot Salland vertelden enthousiast over uitdagingen en moeilijkheden die horen bij de uitvoering van HWBP. Benadrukt werd dat het HWBP ook kansen biedt voor ondernemers en omwonenden binnen dit gebied.2015-09-24-3-hwbp-excursie-cie-kwantiteit

HWBP en omgeving

Ook was er gelukkig veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit met als belangrijke vragen als “Wat is ruimtelijke kwaliteit?” en “Hoe bereiken we de ruimtelijke kwaliteit die we willen?” De leden van de Water Natuurlijk-fractie hielden in de voorafgaande commissievergadering een pleidooi voor het meenemen van ruimtelijke kwaliteit als belangrijk aspect. Met de uitvoering van het HWBP worden soms forse ingrepen gedaan in de leefomgeving. Niet alleen eigenaren en direct omwonenden, maar ook vele anderen worden geraakt door deze projecten. Daarom is het zo belangrijk dat er veel aandacht is voor ruimtelijke kwaliteit. Wát kwaliteit is, dat bepaal je niet vanachter het bureau en de tekentafel, maar in samenspraak met alle belanghebbenden.

2015-09-24-2-hwbp-excursie-cie-kwantiteit