James van Lidth informateur Groot Salland

James van Lidth de Jeude
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Direct na de installatie van de nieuwe bestuursleden op donderdag 26 maart is gestart met het opstellen van een bestuursakkoord. Water Natuurlijk heeft als grootste fractie het voortouw genomen, en James van Lidth als informateur voorgesteld. De fracties hebben het vertrouwen in hem uitgesproken.

Het formatieproces is dit keer wat ingewikkelder dan anders, omdat er al op korte termijn een fusie in het vooruitzicht ligt. Water Natuurlijk heeft er daarom voor gekozen een onafhankelijk en zeer ervaren informateur voor te dragen: James van Lidth de Jeude. Van Lidth is niet alleen een ervaren bestuurder, die onder meer burgemeester van Deventer was, maar kent ook het waterschap. Bij de vorige verkiezingen is hij met voorkeursstemmen voor Water Natuurlijk in het bestuur van Waterschap Groot Salland gekomen. Ook toen heeft hij het proces rond de totstandkoming van het bestuursakkoord geleid.
Zijn benoeming tot waarnemend burgemeester van Almelo maakte dat Van Lidth in 2009 zijn zetel moest opgeven. Hij draagt het waterschap echter nog steeds een warm hart toe, en is daarom bereid zich opnieuw in te zetten.

Snel resultaat

De overige fracties hebben het vertrouwen in Van Lidth uitgesproken. Hij zal direct na de installatie van het nieuwe bestuur de eerste gesprekken voeren. Water Natuurlijk hoopt op een voortvarende aanpak en een snel resultaat.