Internationale samenwerking klaar voor toekomst

Vlaggen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Waterschap Drents Overijsselse Delta is internationaal actief in buurlanden, Europa en mondiaal. In de Algemeen Bestuursvergadering van 17 december 2019 stemde Anna Veldhoen namens Water Natuurlijk in met de actualisatie van het beleid voor deze internationale samenwerking.

Actualisatie van het internationale beleid was nodig om meerdere redenen. De doelen moesten worden aangescherpt ,en de uitwerking van de strategie om de doelen te behalen is verder uitgewerkt. De fractie van Water Natuurlijk is er met name van gecharmeerd om het beleid voor onbepaalde tijd vast te leggen, om zo de meerjarige partnerschappen aan te kunnen gaan waar deze tijd om vraagt. Daarnaast vindt Water Natuurlijk het een goede zaak dat er duidelijke kaders gesteld worden en het beleid is aangepast aan nationale en internationale afspraken. De inbedding van de Blue deal is daarvan een belangrijk voorbeeld. Door ook in het buitenland te werken aan schoon, voldoende en veilig water kan het waterschap zijn impact vergroten en bijdragen aan een duurzamere wereld.

Communicatie

Ook effectievere communicatie is een speerpunt in het aangepaste beleid. Dit is cruciaal om de opbrengsten van internationale samenwerking voor het waterschap te benutten en het draagvlak te behouden. Water Natuurlijk heeft het Dagelijks Bestuur daarom verzocht om het Algemeen Bestuur mee te blijven nemen in de ontwikkelingen.