Inwoners gaan meer betalen voor het waterschap

Esmée Pater voert het woord in de vergadering van het AB van WDODelta.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Hogere belastingen voor inwoners, lagere voor boeren. Dat is het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 27 juni. Met dit besluit gaan agrarische bedrijven 9 procent minder betalen aan het waterschap. Inwoners en natuurorganisaties gaan daarentegen meer bijdragen aan de kosten. Het zijn de eerste directe effecten van de nieuwe coalitie van BBB, VVD, CDA en Ongebouwd in het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Water Natuurlijk, PvdD, ChristenUnie en Natuurterreinen stemden tegen het voorstel. Dit omdat inwoners in het waterschap al relatief veel meebetalen aan de kosten en agrarische bedrijven veel minder. Dat blijkt bijvoorbeeld uit vergelijkend onderzoek van de Unie van Waterschappen. Fractievoorzitter Esmée Pater constateerde dat met dit voorstel Waterschap Drents Overijsselse Delta voor inwoners bij de duurste drie waterschappen van Nederland gaat behoren. Voor agrarische bedrijven geldt het tegenovergestelde: het waterschap zal voor hen relatief goedkoop zijn. Water Natuurlijk vindt dit niet terecht en wil de lastenverhoging voor inwoners in deze tijden van hoge inflatie, verslechterende economische omstandigheden en hogere andere belastingen zoveel mogelijk beperken en de lasten eerlijk verdelen. Daar is nu geen sprake van.

Geen uitstel

Normaliter wordt een besluit over de toedeling van kosten maar eens in de vijf jaar genomen. Zo kan het waterschap schommelingen in de tarieven voorkomen. De vorige kostentoedelingsverordening is pas twee jaar geleden vastgesteld. Het voorstel van Water Natuurlijk en ChristenUnie om, gelet op de economische onzekerheid en de veranderende huizenprijzen, de discussie een jaar uit te stellen haalde geen meerderheid.

De verordening moet overigens nog definitief worden vastgesteld. Dat is gepland in de begrotingsvergadering in november.

Kijk hier de discussie over de kostentoedeling 2024 terug.