Jelmer Kloosterman

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintShare

Jelmer Kloosterman, kandidaat Water Natuurlijk Groot SallandIk ben Jelmer Kloosterman (35), ik woon in Zwolle met Anne-Marie en onze twee jonge kinderen. Ik werk als coördinator vastgoedbeheer / vastgoedeconoom bij de Provincie Fryslân en in mijn vrije tijd ben ik graag aan het hardlopen, schaatsen of fietsen. Daarnaast ben ik bestuurslid van D66 Zwolle en ben ik actief in de Raad van Advies van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen bij de Rijksuniversiteit Groningen.

In Nederland hebben we het waterbeheer goed voor elkaar, maar het is belangrijk om te blijven inzetten op vernieuwing. Zowel aan de technische kant, bij bijvoorbeeld waterzuivering, maar ook bestuurlijk en organisatorisch. Gaat het waterschap met de tijd mee? Is het waterschap transparant genoeg? Ook als het goed gaat, zijn innovatie en het goed samenwerken met andere partijen van groot belang. Omdat water van zo’n groot belang is voor de kwaliteit van ons leven, wil ik mij hiervoor de komende jaren graag bestuurlijk inzetten.

Ik wil bereiken dat er blijvend aandacht is voor vernieuwing op het gebied van waterzuivering en het zorgen voor duurzame oplossingen in de hele waterketen.  Daarvoor is het nodig dat alle betrokken partijen goed samenwerken. Daarnaast wil ik graag dat het waterschap inwoners en bedrijven stimuleert en beloont om een bijdrage te leveren aan een beter watersysteem.