Kampereilanden: groen licht onder voorwaarden

Kampereilanden
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De bijdrage van het waterschap is maximaal 4 miljoen, ook de partners in het project dijkversterking Kampereilanden nemen hun financiële verantwoordelijkheid, en de dijk wordt ecologisch en recreatief aantrekkelijk. Onder die voorwaarden ging Water Natuurlijk in de vergadering van 27 juni akkoord met het voorstel voor dijkversterking Kampereilanden.

Het project kent een langere voorgeschiedenis. Begin 2015 nam het waterschap een besluit over een voorkeursinrichting van de buitenpolders Kampereilanden. Halverwege 2016 bleek dit besluit gebaseerd op verkeerde prognoses. Dit leidde tot een nieuwe variant met aanzienlijk hogere kosten. Dit was voor het waterschapsbestuur aanleiding om pas op de plaats te maken en nader onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven. Herverkenning heeft -helaas- geen gunstigere alternatieven opgeworpen.

Akkoord onder voorwaarde

Namens Water Natuurlijk stelde Obe Brandsma dat de kosten voor het waterschap erg hoog zijn ten opzichte van de baten. Er zijn verwachtingen gewekt in het gebied. De gemeente en provincie hechten aan de oorspronkelijke robuuste en overstroombare variant en zijn bereid tot een aanvullende bijdrage. Water Natuurlijk vindt de bijdrage vanuit het waterschap van 4 miljoen het maximum. De fractie gaat daarom alleen akkoord onder de voorwaarde dat ook de partners in het project hun financiële verantwoordelijkheid nemen. Dezen zijn nu aan zet.

Ecologische en recreatieve meerwaarde

Bij de uitvoering heeft Water Natuurlijk gevraagd om de dijk in te zaaien met een bloemrijk gebiedseigen mengsel, zodat de dijk ook een ecologische en recreatieve meerwaarde krijgt als bijdrage aan de maatschappelijke baten.

Achtergrondinformatie bij “Dijkversterking Kampereilanden”: zie onder agendapunt 03.F van de Algemeen Bestuursagenda van 27 juni.