Kijktip: een groeiende dijk tegen de zeespiegelstijging

Kustwetenschapper Bas Borsje
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Bas Borsje is kustwetenschapper aan de Universiteit Twente. In een video van 5 minuten vertelt hij heel beeldend hoe we in Nederland kunnen samenwerken met de natuur om te zorgen dat Nederland wordt beschermd tegen de stijgende zeespiegel. Dat kan met dijken die kunnen meegroeien met een stijgende zeespiegel.

Het is niet iets waar we als Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta direct mee te maken hebben. Behalve dan dat een groot deel van Nederland, en ook van ons gebied, volledig onder water verdwijnt als duinen en dijken het begeven. En: water-gerelateerde problemen waarbij natuur wordt ingezet om oplossingen te creëren, hebben sowieso onze interesse. Reden genoeg om dit filmpje van de Universiteit van Nederland te bekijken.