Komend voorjaar vernieuwde visie klimaatadaptatie

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Nederland moet uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Dat staat in het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie, dat onlangs is ondertekend door de koepels VNG, IPO, UvW en Rijk. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december zei Obe Brandsma dit een prima initiatief te vinden.


Waten Natuurlijk stelde wel dat de Unie van Waterschappen hierin niet op eigen houtje moet handelen, maar de waterschappen aan de voorkant actief moeten betrekken. Het klimaatdossier is immers een van de belangrijkste dossiers voor de komende jaren. Dit vraagt grote stappen, waarbij een goede samenwerking met alle betrokken partijen cruciaal is.

Vernieuwde visie klimaatadaptatie

Met het Programma Klimaat Actief worden vanuit het waterschap nu eerste stappen gezet. Komend voorjaar wordt de rol en positie op het thema Klimaatadaptatie herijkt. Water Natuurlijk vindt een ambitieuze visie noodzakelijk om goed te kunnen inspelen op zwaardere regenbuien, perioden van droogte en hogere temperaturen.

Lees hier het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie:

bestuursakkoord-klimaatadaptatie