Water Natuurlijk niet akkoord met krediet voor nieuw pand

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de extra AB-vergadering van 2 juli lag het voorstel op tafel voor een krediet voor een nieuw pand voor het fusiewaterschap. Nu het fusiebesluit door de Drentse Staten averij heeft opgelopen, vindt Water Natuurlijk dat er vooralsnog teveel onzekerheden zijn om te kunnen besluiten over de aankoop van een pand. Dat standpunt werd breed gesteund.

In de Statenvergadering van 1 juli in Drenthe bleken veel fracties op z’n minst terughoudend te zijn over het fusievoorstel van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland: niet alleen de voorgenomen huisvesting buiten de provincie was daarbij een item, ook nut en noodzaak van de fusie zelf werd ter discussie gesteld. Na uitgebreide discussie werd het definitieve Statenbesluit uitgesteld tot een extra vergadering op 26 augustus.

Eerst duidelijkheid

Het bevreemdt Water Natuurlijk dat in deze fase van het proces de basis voor de fusie nog ter discussie wordt gesteld. “Maar als de Drentse Staten meer tijdig nodig hebben, hebben we dat te respecteren.” aldus fractievoorzitter Marion Wichard. “Zelfs al gaat het over de huisvesting, iets dat toch is voorbehouden aan de waterschappen zelf.” Water Natuurlijk wil in elk geval niet vooruit lopen op dit besluit. “Als je willens en wetens toch overgaat tot de aankoop van het kantoorpand, strijk je iedereen tegen de haren in. Het ligt nu eenmaal gevoelig.” vindt Wichard. “Dat betekent dus dat we geen akkoord geven voor het krediet. In elk geval niet tot er volstrekte duidelijkheid is over het wel of niet doorgaan van de fusie en het tijdstip waarop die kan ingaan.”
De overige fracties deelden het standpunt, zodat het kredietvoorstel unaniem werd verworpen.