Krediet slibgisting Zwolle toch akkoord

Slibgisting Zwolle - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk heeft in de vergadering zeer kritisch gereageerd op het voorstel om het krediet voor de uitbreiding van de slibgistingsinstallatie in Zwolle drastisch te verhogen. Woordvoerder Bert Hinnen ging uiteindelijk akkoord na de toezegging dat het aanbestedingsvraagstuk in zijn algemeenheid in het AB terugkomt.

De uitbreiding is nodig vanwege de centralisatie van de verwerking van slib in de Zwolse installatie. Bovendien wordt hiermee op termijn een energie-neutrale zuivering gerealiseerd, iets dat Water Natuurlijk belangrijk vindt. Na de aanbesteding van de werkzaamheden blijkt echter dat er een extra krediet van ruim tweeënhalf miljoen euro nodig is om tot gunning aan de laagst inschrijvende aannemer te kunnen overgaan. Dat is ruim 25 procent meer dan het krediet dat het AB al in november 2015 goedkeurde.

Vaag en laat

Water Natuurlijk-woordvoerder Bert Hinnen noemde de verdediging van het Dagelijks Bestuur te vaag en te laat onderkend in de voorbereidingsfase. Argumenten als marktwerking, hoger ingecalculeerde risico’s en weinig interesse van aannemers hadden vooraf moeten worden ingeschat. Hij vroeg zich verder af of wel de goede aanbestedingsmethodiek was gevolgd, en of het risico nu niet eenzijdig op het waterschap werd afgewenteld. Diverse andere fracties hadden soortgelijke kritiek.

Aanbestedingsproblematiek

Portefeuillehouder Karst Spijkervet gaf aan dat achteraf een aantal argumenten begrijpelijk is, maar dat er geen weg terug is: de aanbesteding kan niet worden herhaald, en bovendien is een snelle aanpak gewenst. Hij zegde toe de gehele aanbestedingsproblematiek in augustus met het AB te willen bespreken.
Uiteindelijk ging het Algemeen Bestuur na die toezegging akkoord met het voorstel. Voor Water Natuurlijk was daarbij doorslaggevend dat een snelle, effectieve en vooral ook duurzame aanpak van de installatie in Zwolle belangrijk is.