“Krijgt een AB-lid net zo’n vergoeding als een raadslid in een gemeente?”

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Een van de vragen in de aanloop naar de verkiezingen, gaat over vergoedingen. Het antwoord op de vraag of een AB-lid in een waterschap een vergoeding krijgt, is ‘ja’. Maar de hoogte ervan is niet bepaald vergelijkbaar met die van gemeenteraadsleden.

In Waterschap Drents Overijsselse Delta krijgen bestuursleden een maandelijkse vaste vergoeding van 477,42 euro. Dit bedrag wordt bruto uitbetaald, maar er is een mogelijkheid de loonbelasting te laten inhouden. Daarnaast krijgen AB-leden een vaste onkostenvergoeding van 170,17 euro per maand, en 8,67 euro als een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering.
Reis- en verblijfkosten voor AB- en fractievergaderingen en andere door het waterschap georganiseerde bijeenkomsten kunnen bij het waterschap worden gedeclareerd.
Al deze bedragen zijn gebaseerd op het landelijk geldende Waterschapsbesluit, en gelden voor 2018.

Onderzoek naar tijdsbelasting

Er is momenteel wel een discussie gaande of deze bedragen niet aan de lage kant zijn in relatie tot de hoeveelheid tijd die een waterschapsbestuurder kwijt is: in een recent rapport adviseert de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) de minister om onderzoek te laten doen naar werkdruk en tijdsbelasting in relatie tot de vergoeding. We verwachten zo’n onderzoek, en daarmee een beslissing over eventuele aanpassing echter niet op korte termijn.