Kroon op de campagne: nieuwe fractie geïnstalleerd

Vlnr: Amke Vrielink, Elsbeth Brandsma, Marion Wichard, Matthijs Jansen en Esmée Pater
Vlnr: Amke Vrielink, Elsbeth Brandsma, Marion Wichard, Matthijs Jansen en Esmée Pater
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Bij de installatie van nieuwe waterschapsbestuurders in Drents Overijsselse Delta op 29 maart traden maar liefst 17 nieuwelingen aan. Ook Water Natuurlijk droeg bij aan vernieuwing én verjonging van het bestuur. De vijf fractieleden staan klaar om aan de slag te gaan.

Al vóór de installatie was de fractie de hei opgegaan: om elkaar beter te leren kennen en een aantal praktische afspraken te maken. Daarbij is Esmée Pater gekozen als fractievoorzitter en Amke Vrielink als vice-fractievoorzitter. De inhoudelijke portefeuilleverdeling volgt op een later moment. Maandag 3 april start een introductieprogramma bij het waterschap, waar naast allerlei praktische zaken ook de actuele issues in het waterschapswerk aan bod komen.
Maar voor het zover is, waren er bloemen voor alle fractieleden, en warme woorden van voorzitter Anja ter Harmsel en secretaris Piet de Noord van Water Natuurlijk regio Oost, die naar Zwolle waren gekomen om bij deze bijzondere vergadering aanwezig te zijn

Duidingsdebat

De installatievergadering bood ook ruimte voor een duiding van de verkiezingsuitslag. Dat deed elke partij op eigen wijze. Namens Water Natuurlijk hield Marion Wichard een betoog dat vooral de nadruk legde op de uitdagingen die er voor de waterschappen zijn en de noodzaak om gezamenlijk te komen tot goede besluiten.
De bijdrage is hier te lezen.

Afscheid

De komst van een nieuwe fractie betekent onherroepelijk het afscheid van de oude fractie. Maandag 27 maart was de laatste vergadering in oude samenstelling, en werd afscheid genomen van de bestuursleden die niet terugkeren. Bij Water Natuurlijk waren dat er vier. Fractievoorzitter Obe Brandsma had zich na ruim 20 jaar waterschapsbestuur niet herkiesbaar gesteld; Ed Piek en Cees Zoon waren lager op de kandidatenlijst geplaatst, en wisten niet voldoende voorkeursstemmen te behalen om terug te komen. Dat laatste geldt ook voor Wim Konter, maar omdat hij de eerstvolgende op de lijst is, wordt hij in april officieel geïnstalleerd als fractievolger. Voor hem is het afscheid dus maar half, en de nieuwe fractie is blij dat hij zijn kennis en ervaring nog wil blijven inbrengen.

Alle vertrekkende leden werden toegesproken door de dijkgraaf en kregen als aandenken een hensbeker overhandigd (en wat dat is, hebben we hier al eens uitgelegd).

Op een later moment zal nog uitgebreid afscheid worden genomen van de vertrokken fractieleden.

Vlnr: de vertrekkende fractieleden Wim Konter, Obe Brandsma en Cees Zoon. Ed Piek kon niet aanwezig zijn.

Vlnr: de vertrekkende fractieleden Wim Konter, Obe Brandsma en Cees Zoon. Ed Piek kon niet aanwezig zijn.