Kwijtschelding nu niet ter discussie

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Aan mensen met een laag inkomen kan onder voorwaarden de waterschapsbelasting worden kwijtgescholden. Water Natuurlijk vindt solidariteit een belangrijk uitgangspunt en wil dus de kwijtschelding behouden. Dat is ook de afspraak in de coalitie. Toch was op 28 maart een discussie in het waterschapsbestuur over het kwijtscheldingsbeleid.

Over het kwijtscheldingsbeleid bestaan in de waterschapsbesturen verschillen van mening, en in Drents Overijsselse Delta is dat niet anders. Vooral de VVD, de Algemene Waterschapspartij en de SGP vinden dat mensen met een laag inkomen het volle pond moeten betalen. Water Natuurlijk heeft zich altijd hard gemaakt voor de mensen met een laag inkomen, en weet zich daarbij onder meer gesteund door de PvdA, het CDA en de ChristenUnie.

Geen beleidswijziging in deze coalitieperiode

Bij het coalitieakkoord is afgesproken dat we het huidige kwijtscheldingsbeleid voor inwoners handhaven (zie pagina 15 van het coalitieakkoord), maar ook dat we een onderzoek gaan verrichten naar de uitvoeringsmogelijkheden onder andere in de praktijk van het kwijtscheldingsbeleid. Het Dagelijks Bestuur stelde het AB op 28 maart voor dat onderzoek nu al uit te voeren, en ook de vraagstelling te verbreden: er zou niet alleen naar uitvoeringsmogelijkheden moeten worden gekeken, maar ook naar ervaringen van andere waterschappen, inclusief die waterschappen die in de afgelopen tijd de kwijtschelding –gedeeltelijk- hebben afgeschaft. De consequentie is wel dat het onderzoek 50.000 euro gaat kosten, meer dan was begroot.

Onderzoek toch in 2017

Piet de Noord kon akkoord gaan met een breder onderzoek, als dan ook naar de mening van de gemeenten word gevraagd en de extra kosten van invordering in beeld worden gebracht. Hij stelde namens Water Natuurlijk voor om het onderzoek niet nú, maar in 2018 te doen. Er is immers afgesproken in deze bestuursperiode het kwijtscheldingsbeleid te handhaven. Dan heeft het dus ook geen zin om anderhalf jaar vóór de volgende verkiezingen de uitslag van een onderzoek te bespreken. Een politieke discussie in 2018 is dan vroeg genoeg; partijen kunnen de uitkomsten eventueel gebruiken bij hun nieuwe verkiezingsprogramma.
Het voorstel om het onderzoek uit te stellen tot 2018 werd gesteund door PvdA , ChristenUnie en AWP Noord, maar de meerderheid van het bestuur wil het onderzoek in dit jaar doen.
Het Dagelijks Bestuur komt nog met een officiële begrotingswijziging: dan wordt ook duidelijk wat het onderzoek echt gaat kosten.