Kwijtschelding, waterschapszorg en meer

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De stukken voor de AB-vergadering van 16 oktober zijn deze week gepubliceerd. Woensdag 10  oktober zal de fractie zich buigen over het kwijtscheldingsbeleid, de waterschapszorg, de zuiveringsinstallatie in Echten en meer onderwerpen. Belangstellenden zijn welkom.

Naast een flink aantal hamerstukken staan er drie grotere bespreekstukken op de agenda.

Kwijtscheldingsbeleid

Het kwijtscheldingsbeleid is een van de bespreekpunten. Eerder dit jaar is een onderzoek naar de uitvoering van de kwijtschelding uitgevoerd en toegelicht aan de bestuursleden, ook al hebben alle partijen in het bestuursakkoord onderschreven dat in deze bestuursperiode niets verandert aan dat beleid, en er dus ook geen besluit wordt gevraagd. Water Natuurlijk vindt een discussie in het AB daarom niet bijzonder zinvol. Natuurlijk kan het richting de verkiezingen helpen om duidelijk te maken hoe de verschillende partijen hierover denken, voor zover tenminste bestuursleden gekozen worden, want 8 van de 29 AB-leden worden niet gekozen, maar aangewezen door belangenorganisaties. Maar dat kan ook prima in de verkiezingscampagne, in plaats van in de politieke arena.

Waterschapszorg en meer

Op 10 juli 2018 heeft het bestuur besloten het beleid te implementeren conform het draaiboek; we schreven er eerder over (klik hier).  Wat nu wordt voorgelegd aan het AB is een voorstel over de kosten en de financiële onderbouwing daarvan: er is een bedrag van bijna 15 miljoen mee gemoeid.
Daanaast staat de zuiveringsinstallatie in Echten op de agenda, en een groot aantal onderwerpen dat als hamerstuk is geagendeerd.

Aanmelden

De copmlete agenda en alle bijbehorende stukken zijn te vinden op de site van het waterschap. Wie de fractievergadering op 10 oktober (klik hier) of de AB-vergadering op dinsdag16 oktober wil bijwonen, is van harte welkom.