Dynamische ledendag Water Natuurlijk

Tieneke Clevering en John Steegh
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De intocht van Sinterklaas verhinderde niet dat uit het hele land leden van Water Natuurlijk naar de ledendag in Arnhem kwamen. Het Watermuseum bleek een uitstekende locatie voor vergaderen en netwerken.

De ochtend onder leiding van Antoinet van Helvoirt (Heemraad bij waerschap Rijn en IJssel), startte met een moment stilte voor de slachtoffers van de laffe terreurdaad in Parijs de avond ervoor, iets dat niemand onberoerd liet.

Jongerentarief ingevoerd

In de ledenvergadering werd de begroting voor 2016 goedgekeurd, onder verhoging van de minimum contributie van een bijna symbolisch bedrag van 12,50 naar 25 euro per jaar. Hoewel ook dit nieuwe bedrag nauwelijks een probleem kan zijn, stelde Tieneke Clevering van de afdeling Fryslân voor om een speciaal tarief voor jongeren t/m 27 jaar in te voeren. Dat nam de vergadering met algemene stemmen aan: Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat ook jongeren betrokken worden bij het waterschapswerk.
Verder werd het standpunt van Water Natuurlijk over de geborgde zetels herbevestigd. Er wordt vaak goed samengewerkt met door belangenorganisaties benoemde waterschapsbestuurders, maar uit oogpunt van democratie vindt Water Natuurlijk dat alle bestuursleden gekozen moeten worden. De manier waarop waterschappen tegenwoordig werken, is de garantie dat de belangen van bijzondere groepen voldoende aan bod komen.

IJsvogel bij de lunch

2015-11-14-alv-ijsvogelNa het afscheid van Carla Alma als plaatsvervangend voorzitter van het landelijk bestuur, en een inspirerende inleiding van Hein Pieper, dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel, over de veranderende samenleving, was het tijd om te genieten van een heerlijke lunch én een prachtig utzicht. Bijzonder momentje voor de vogelliefhebbers: een ijsvogeltje dat minutenlang leek te poseren voor het gezelschap.

Aangename ledendag

Het middagdeel bood acht verschillende activiteiten: van een rondleiding in Park Sonsbeek tot een workshop voor fracties over de onderlinge afstemming en hoe we elkaar kunnen versterken en inspireren. Vanzelfsprekend was er na afloop nog ruimschoots gelegenheid om na te praten en ideeën uit te wisselen. Het leverde een nuttige en aangename ledendag op, waarvoor Water Natuurlijk Groot Salland graag de complimenten geeft aan de organisatoren.