Leergeld bij project Kampereiland

Kampereiland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De waterveiligheid op Kampereiland moet worden vergroot, de dijken moeten worden aangepast. De planuitwerking kost echter veel meer dan eerder gepland. Toch ging Water Natuurlijk akkoord met het gevraagde aanvullende krediet.

Over de manier waarop de noodzakelijke maatregelen op Kampereiland worden genomen, is een uitgebreid proces met alle betrokkenen doorlopen, en er is breed draagvlak voor de aanpak. Nu blijkt echter dat er bij het berekenen van de kosten voor de uitwerking van de plannen fouten zijn gemaakt, en dat er extra budget nodig is om die plannen te kunnen uitwerken.

Leergeld

Water Natuurlijk waardeert in elk geval dat het Dagelijks Bestuur open is over die fouten: het is duur leergeld. De vraag die de fractie zich vooral heeft gesteld, is of ze in 2014 anders zou hebben besloten als het nu genoemde bedrag zou zijn voorgelegd. De conclusie: als daar een goede onderbouwing onder had gelegen, is dat onwaarschijnlijk, ook al gaat het om een aanzienlijk bedrag.

Geloofwaardigheid

Bovendien is de fractie positief over het feit dat dit complexe proces met alle betrokken partijen zó goed is doorlopen dat er nu een gezamenlijke voorkeur is. De ‘ verbinding met de omgeving’ waar het waterschap stevig op inzet, is hier goed zichtbaar. Niet instemmen met extra budget voor het uitwerken van het plan zou uiteindelijk kunnen betekenen dat deze voorkeursvariant niet doorgaat. Voor Water Natuurlijk is dat, gezien alle gewekte verwachtingen in het gebied, ondenkbaar: dat schaadt de geloofwaardigheid van het waterschap als partner in het gebied.

Nieuw voorstel in oktober

Fractievoorzitter Marion Wichard stemde daarom in met het gevraagde aanvullende krediet. Wel rekent de fractie erop dat er in oktober een goed onderbouwd nieuw voorstel komt, met helder inzicht in de risico’s én de beoogde aanpak daarvan, en in de cofinanciering door de provincie en eventuele andere bronnen als POP-gelden.

Meer informatie over het project Kampereiland is te vinden op de site van het waterschap.