Marianne Langeslag-Linssen in de spotlights

Marianne Langeslag, kandidaat voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta staan meer dan 40 kandidaten: allemaal mensen  die de groene stem in het waterschap luider willen laten klinken. Wie zijn deze mensen, en wat drijft hen? In de serie ‘in de spotlights’ stelt een aantal van hen zich voor. Dit keer: Marianne Langeslag-Linssen uit Diepenveen.

Onze omgeving DUURZAMER….dat is met WATER waar te maken.

In Zuid-Limburg ben ik geboren en opgegroeid. Ik herinner mij nog de tijden dat de beken daar gekanaliseerd werden en bij nader inzien toch weer mochten meanderen door de heuvels en dalen; en hoe het door fosfaten schuimende water na zuivering langzaam schoner werd…. Tijdens mijn studie Gewasbescherming in Wageningen werd het belang van duurzaam boeren manifest. Het was tijd om het tij van gebruik van veel chemische middelen te keren. De eerste 8 jaar van mijn werkzame leven heb ik in het agrarisch MBO les gegeven aan boerenzonen en -dochters in het duurzamer verbouwen van gewassen.

Inmiddels wonen mijn man en ik al bijna 30 jaar tussen de IJssel en de Soestwetering. Er liggen nog veel uitdagingen op het vlak van afvalwaterzuivering en van het “klaar maken” van onze gebieden voor de onvermijdelijke veranderingen in het klimaat. Ons waterschap kan en doet dat niet alleen, maar samen met gemeenten, provincies en ondernemers. Als bestuurder en met mijn kennis en relaties in het gebied draag ik daar graag aan bij.

Ik ken het werk van de waterschappen van binnenuit. Gedurende 7 jaar maakte ik deel uit van de directie van Waterschap Vechtstromen, en was ik verantwoordelijk voor zowel het beheren van het watersysteem als het zuiveren van afvalwater.

Wie mij kent omschrijft mij als een energieke en enthousiasmerende vrouw. Ik ben een verbinder en ga voor de groei van mensen en van het werk waar ze mee bezig zijn. Mijn bestuurlijke ervaringen binnen de Raad van Toezicht van ‘Natuur en Milieu Overijssel’ en in de Medezeggenschapsraden van diverse scholen komen voor het waterschap goed van pas.

waterschapsverkiezingen 15 maart 2023