Mark Turksma, wethouder gemeente De Wolden

Mark Turksma, ambassadeur voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Mark Turksma, ambassadeur voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water, doodgewoon én van levensbelang.

Met klimaatadaptatie en riolen in mijn portefeuille heb ik op verschillende beleidsterreinen met de gevolgen van water in de fysieke leefomgeving, te maken. Voor de riolen geldt dat we steeds vaker het hemelwater willen scheiden van het afvalwater. Bij klimaatadaptatie worden o.a. de gevolgen van hevige regenbuien zoveel mogelijk in de directe omgeving opgevangen. Samen met het waterschap zorgen we voor een goede regulering bij te veel en ook bij te weinig water.

Nederland staat bekend als een waterrijk land. Maar steeds vaker is er te weinig water, en soms opeens veel te veel. Is het water van slechte kwaliteit en gaan we er slordig mee om. Het waterschap is er voor om al ons water goed te beheren en te beschermen. Voor agrariërs, plattelandsbewoners en stedelingen. En met uw stem voor waternatuurlijk gaat dat zeker lukken.