Michiel van de Kasteelen, fractievoorzitter Progressief Westerveld / GroenLinks gemeente Westerveld

Michiel van de Kasteelen, ambassadeur voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Michiel van de Kasteelen, ambassadeur voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Voor ons raadswerk in Westerveld is Water Natuurlijk een essentiële partner, waar het gaat om de relatie natuur-landbouw (stikstof, pesticiden) en ruimtegebruik.


In de prachtige gemeente Westerveld is de relatie tussen de natuur (de gemeente kent drie grote Natura 2000 gebieden, maar ook prachtige beekdalen en essen) en de van oudsher belangrijke agrarische sector spannend. Zowel de stikstof- en methaanproblematiek speelt hier volop, als ook het toenemend gebruik van pesticiden in de akkerbouw (met name de sierteelt) met alle gevolgen van dien voor biodiversiteit en menselijke gezondheid. De waterkwaliteit staat daarbij onder druk; maar ook waterkwantiteit (het teveel en te weinig aan water, de klimaatverandering, de wateropslag) is hier aan de orde.

Dat alles gekoppeld aan de schaarste aan ruimte (voor bijvoorbeeld onze woningbouwopgave), maakt dat we als groene beweging elkaar heel hard nodig hebben in het samenspel tussen provincie, gemeente en waterschap. Water Natuurlijk is daarbij onze essentiële partner in het Waterschap Drents Overijsselse Delta.