Joline de Weerdt, regiodirecteur Oost IVN Natuureducatie

Joline de Weert, ambassadeur voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Joline de Weert, ambassadeur voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Klimaat verandert, zoet water wordt schaars, de natuur verdroogt en biodiversiteit neemt af. Een goede waterkwaliteit is essentieel. Wat schoon is moet schoon blijven.

Schoon, gezond en voldoende water, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar helaas niet meer een vanzelfsprekendheid. De maatschappelijke opgaven op dit moment zijn groot. Klimaat verandert, zoet water wordt schaars, de natuur verdroogt en biodiversiteit neemt af. Een goede waterkwaliteit is essentieel. Wat schoon is moet schoon blijven. Een oproep die mij aan het hart gaat. Zwerfafval in en rondom water is bijvoorbeeld een groot probleem. Water Natuurlijk wil dat Waterschappen stevig optreden om bronvervuiling te voorkomen. En tegelijkertijd wil Water Natuurlijk werken aan vergroting van waterbewustzijn door water toegankelijk en beleefbaar te maken. Samen met inwoners, organisaties en bedrijven kan Water Natuurlijk hierin van grote betekenis zijn.

Ik vind het heel belangrijk dat er een duidelijke groene stem is binnen het waterschap. Water Natuurlijk is die groene stem en zij hebben zich de afgelopen jaren sterk gemaakt om groene onderwerpen op de bestuurlijke agenda te krijgen en te houden. Water Natuurlijk staat voor bescherming van de natuur en van flora en fauna en tegelijkertijd is er het besef dat iedereen volop moet kunnen genieten van ons water, de oevers en de dijken. Water Natuurlijk is sterk gericht op samenwerking en brede betrokkenheid wat essentieel is met de huidige maatschappelijke opgaven. Daarom krijgt Water Natuurlijk mijn stem.