Water Natuurlijk blij met ‘meekoppelkansen’

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Er komt een vervroegde inventarisatie wat er bij een deel van de Vecht moet gebeuren in de strijd tegen het hoge water. Zo kan ook vroegtijdig in kaart worden gebracht welke andere ontwikkelingen kunnen worden ‘meegekoppeld’. Water Natuurlijk vindt dat een goede aanpak.

In februari heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Op 22 maart moest het AB vervolgens besluiten over een vervroegde verkenning van een deel ervan: het gebied Vecht-Noord en –Zuid. Doel van die vervroegde verkenning is al in een heel vroeg stadium vast te leggen wat precies de opgave is.

Meekoppelkansen en kostenbesparing

Water Natuurlijk vindt dit een goede aanpak, omdat zo’n vervroegde verkenning kansen in beeld kan brengen voor meekoppeling, bijvoorbeeld aan het project Ruimte voor de Vecht. Daarmee kunnen gelijktijdig meer doelen in één worden gerealiseerd. Zo zijn wellicht kosten te besparen, en kan een beter en mooier resultaat worden bereikt.
Discussie ontstond of ook de goedgekeurde delen van het dijktraject nu bij het project moesten worden betrokken, omdat voor dit deel geen subsidie mogelijk was vanuit het HWBP. Portefeuillehouder Hans de Jong gaf aan dat controle van deze dijkvakken dan later alsnog zou moeten plaatsvinden. Dit leidt dus niet tot extra kosten voor het waterschap DODelta.

Wie meer wil weten, kan de stukken downloaden van de site van het waterschap.