Met Watervisie koers voor komende 10 jaar gezet!

Dwingelerveld
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Met het vaststellen van de Watervisie heeft het waterschapsbestuur op 8 september de koers voor de toekomst uitgezet. Water Natuurlijk is tevreden over het resultaat. Er is goed geluisterd naar betrokken partijen.

Obe Brandsma zag in de reactienota dat er bij betrokken partijen veel steun is voor de koers in de Watervisie en zij inzetten op een goede samenwerking. De inbreng van Water Natuurlijk bij de bespreking van het ontwerp heeft een goede plek gekregen in de visie. Op basis van de zienswijzen is de aandacht voor schoon water in de missie van het waterschap versterkt en heeft het watererfgoed een plek gekregen in de visie.

Uitwerking

Belangrijke thema’s die nu en de komende jaren veel aandacht gaan vragen zijn droogte, de grondwateragenda Rijn-Oost en veenweide. Op basis van de Watervisie wordt het komende jaar het Waterbeheerprogramma opgesteld, waarmee de Watervisie handen en voeten krijgt.