Minder regels, ook bij vergaderen

minder regels - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 juni heeft Water Natuurlijk ingestemd met een nieuw Reglement van Orde. Vergelijken bij het eerste voorstel een hele verbetering: veel overbodige regels zijn geschrapt.

Fractievoorzitter Marion Wichard onderschreef het uitgangspunt dat ook bij het interne functioneren van het waterschapsbestuur overbodige regels moeten worden vermeden: het wordt er een stuk overzichtelijker van. “Misschien blijkt in de praktijk dat het nu aangenomen reglement toch te ‘mager’ is en moeten we dit alsnog aanscherpen. Daarom is het goed om na een jaar te evalueren en te kijken of er aanpassing nodig is.”

Nog meer schrappen

Wichard voorziet zelfs dat er nog wel meer geschrapt kan worden, bijvoorbeeld de regel dat bij een hoofdelijke stemming alleen voor of tegen kan worden gestemd. “In de praktijk wordt er eigenlijk nooit hoofdelijk gestemd, en dat iemand zich daarbij onthoudt van stemming doet zich al helemaal nooit voor. Zo’n regeltje voegt dus niets toe.”
Om er een amendement aan te wijden, ging de fractie te ver. “Onze fractie is niet bang om kleur te bekennen, dus de regel zit ons inhoudelijk niet in de weg. Bij de evaluatie in 2017 zullen we het nog eens aankaarten.”

Meer ruimte voor inspreken

Een voorstel van de fractie gebouwd voor een toevoeging die misschien overbodig is, steunde Water Natuurlijk. Het ging om de regel dat belanghebbenden 5 minuten spreektijd kunnen krijgen aan het begin van een vergadering. Door de strikte formulering lijkt het een nogal rigide regel, terwijl het bestuur juist heeft besloten om commissievergaderingen en themabijeenkomsten niet alleen openbaar te maken, maar ook de mogelijkheid te bieden dat belangstellenden daarin kunnen meepraten. Water Natuurlijk vindt dat die intentie ook wel uitgedragen mag worden via het reglement.