Nieuwe samenstelling fractie

Wilfried Gerner en Wim Konter, Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
Wilfried Gerner (l) en Wim Konter beëdigd als AB-lid resp. fractievolger voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 mei is oudgediende Wim Konter geïnstalleerd als AB-lid. Hij volgt Marion Wichard op. In diezelfde vergadering is Wilfried Gerner uit Onna (Steenwijkerland) benoemd tot officiële fractievolger.

De vacature in het AB is ontstaan door het vertrek van Marion Wichard. Daardoor kon Wim Konter, die in de vorige periode ook al zitting had in het waterschapsbestuur, opnieuw toetreden. De fractie is blij met de kennis en ervaring die hij uit de vorige zittingsperiode meeneemt.

Het fractievolgerschap is een formele functie bij het waterschap, vergelijkbaar met een commissielid bij een gemeente of provincie. Vanaf 30 mei vervult Wilfried Gerner officieel deze rol, waarin hij alles mag wat een regulier AB-lid mag, behalve deelnemen aan en stemmen in een AB-vergadering.