Ontwerp Reglement fusiewaterschap ter inzage

Water Natuurlijk - de waterschappen in Oost-Nederland
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest & Wieden krijgt langzaam vorm. Vanaf vandaag ligt bij de provincies Drenthe en Overijssel een voorstel voor een reglement voor het nieuwe waterschap ter inzage. Reageren kan tot 24 april.

De besturen van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland hebben aangegeven te willen fuseren. Water Natuurlijk was geen voorstander van die fusie, maar nu het besluit democratisch is genomen, werken we daar wel aan mee, al zien we nog wel een discussieppunt.

Inspraak

Inmiddels hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van Overijssel en Drenthe een ontwerpbesluit vastgesteld. Dit regelt de oprichting van het nieuwe waterschap en het reglement voor dit waterschap. De werknaam voor het nieuwe waterschap is “Waterschap Groot Salland – Reest en Wieden”. Het ontwerp Reglement gaat over de essentiële aspecten van de inrichting en het functioneren van het nieuwe waterschap. De belangrijkste onderwerpen die worden geregeld zijn het gebied, de taak, het bestuur en de verdeling van de zetels over de belangencategorieën.
Het ontwerp Reglement ligt van 13 maart tot en met 24 april 2015 ter inzage in de provinciehuizen in Zwolle en Assen en in de waterschapshuizen van de waterschappen Reest en Wieden in Meppel en Groot Salland in Zwolle. Wie meer wil weten of gebruik wil maken van de inspraakmogelijkheid, kan hier terecht voor meer informatie.

Discussiepunt

Voor Water Natuurlijk is er één punt waar we niet gelukkig mee zijn, en waarover we ook bij de bespreking in het Algemeen Bestuur een aantekening hebben laten maken in het verslag. Dat betreft het aantal zetels, en met name het aantal geborgde zetels voor het fusiewaterschap.

Door de fusie ontstaat een waterschapsgebied dat het op een na grootste van Nederland is. Wil je optimale kansen bieden voor een goede binding met het gebied, dan is een aantal van 30 zetels (het wettelijke maximum) voor Water Natuurlijk wenselijk. Vanuit de gedachte dat een even aantal bestuurders onhandig kan zijn bij stemmingen, kan Water Natuurlijk echter nog wel leven met het aantal van 29.

De acht geborgde zetels vinden we echter te veel. Dit zijn de bestuursleden die niet direct worden gekozen, maar worden benoemd door belangenorganisaties zoals LTO voor de agrarische sector (vier zetels) en de Kamer van Koophandel voor de ondernemers (3 zetels). Ook voor natuur is er één vaste zetel. Door het systeem lijkt het belang van de inwoners zo minder groot te zijn dan dat van de andere partijen, iets dat in de huidige tijd zeker niet meer van toepassing is. Bovendien weten bijvoorbeeld de agrariërs ook via de normaal gekozen bestuursleden hun weg te vinden: van alle 81 kandidaten die op 18 maart verkiesbaar zijn, heeft een kwart een agrarische of daaraan gerelateerde achtergrond.

Staten aan zet

Water Natuurlijk-fractievoorzitter Bert Hinnen heeft daarom gepleit voor het terugbrengen van dit aantal geborgde zetels naar het wettelijke minimum van zeven. Een verdeling van 7 geborgde en 22 (of 23) gekozen bestuursleden zou een eerlijker verhouding van de belangen binnen het waterschapsbestuur opleveren. Voor dit minimum aantal is in 2013 bij de fusie van waterschap Vechtstromen gekozen, en eerder dit jaar heeft de politiek in Zeeland een vergelijkbaar besluit genomen. Water Natuurlijk zou het daarom toejuichen als de nieuwe Provinciale Staten in Drenthe en Overijssel kiezen voor 7 geborgde zetels  als zij in juni het definitieve voorstel van het (nieuwe?) College van Gedeputeerde Staten moeten beoordelen.