Oproep Deltacommissaris: sta stil bij langetermijngevolgen van keuzes

Kinderen op een steiger
De keuzes die waterschappen nu maken, bepalen of de kinderen van nu later nog genoeg en schoon water hebben.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op de agenda van het Algemeen Bestuur van 27 juni stond een brief van de Deltacommissaris. Daarin deed hij een oproep om samen te werken aan de urgente opgaven die voor ons liggen. Een oproep tot samenwerking met onze regiopartners én het Deltaprogramma aan waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie. Aan een toekomstbestendige leefomgeving dus.

De Deltacommissaris deed een klemmend beroep op alle (regionale) partijen om nu ook stil te staan bij de consequenties van de keuzes van vandaag voor de langere termijn. Best wel een brief met een boodschap dus. Zekere voor ons waterschap met een coalitieakkoord waarin het temporiseren van opgaven een speerpunt lijkt.

Dat de brief op de agenda stond als ingekomen stuk in categorie 1: aannemen voor kennisgeving, leidde bij Water Natuurlijk tot enige onrust. Daarom stelde Wim Konter de volgende vragen:

  • Wat is de reactie van het DB op deze urgente oproep tot samenwerking?
  • Zijn er reeds nieuwe samenwerkingsverbanden ingericht die vanuit die bovenregionale aanpak, water en bodem sturend, zorgdragen voor een toekomstbestendige watersysteem voor WDOD?
  • Welke bestaande uitvoeringsprogramma’s van WDOD voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie ziet het DB als vliegwiel, voor het opstarten van die nieuwe uitvoeringsmaatregelen voor natuur- en landbouwherstel?
  • Hoe moeten we de gemelde temporisering van de WOM-projecten en (mogelijk) HWBP-projecten hierin plaatsen?

Helaas kon het Dagelijks Bestuur hier niet meteen op reageren. Maar de belofte om het onderwerp voor de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur op 18 juli te agenderen, geeft vertrouwen dat er zorgvuldiger wordt omgegaan met deze urgente oproep van de Deltacommissaris. Zo krijgt de brief de aandacht die hij verdient.