Overdracht stedelijk water Zwolle

Water in de stad - Zwolle - Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk ziet nieuwe kansen in de overdracht van het stedelijk water in Zwolle. Nu het waterschap verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud van sloten, grachten en vijvers is dit het moment om samen met bewoners, bedrijven en de gemeente te gaan werken aan de klimaatbestendigheid en duurzaamheid.

Het Waterschap is al enige jaren bezig het beheer en het onderhoud van het zgn. stedelijke water over te nemen van de gemeenten. De grachten, sloten, vijvers en kanalen in de stad zijn bij het waterschap net zo in goede handen als dat in het buitengebied het geval is. Per 1 januari 2016 draagt ook Zwolle, als een van de laatste gemeenten, het stedelijk waterbeheer over. Met één kleine uitzondering: de gemeente Zwolle blijft verantwoordelijk voor de beschoeiingen.
Nu moet er nog met één gemeente, Zwartewaterland overeenstemming worden bereikt.

Klimaatbestendig

Water Natuurlijk ziet in deze overdracht mooie kansen om samen met de gemeente, de bewoners en de bedrijven te werken aan de Klimaat Actieve Stad. De Strategische Wateragenda van Zwolle, waarin de weg wordt uitgestippeld naar een duurzaam en klimaatbestendig Zwolle, biedt goede aanknopingspunten. Nu het Waterschap op 1 januari 2016 het beheer en onderhoud overneemt, kan het waterschap daar een eigen, duidelijke rol in gaan spelen. Zo kunnen we het nieuwe Waterschap Drents Overijsselse Delta meteen goed positioneren en maken we de verbinding tussen water en wonen, werken en natuur.