Peil verhogen in veenweidegebied, mag dat?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Door het peil te verhogen, kan het waterschap ervoor zorgen dat veenweidegebieden natter blijven, en daardoor minder broeikasgas uitstoten. Maar is deze technische maatregel ook juridisch mogelijk?

Martijn van Gils en Frank Groothuijse van de Universiteit Utrecht laten zien dat de juridische mogelijkheden voor waterschappen beperkt zijn, als alleen wordt gekeken naar het specifieke doel van broeikasgasreductie. In een artikel in het vakblad H2O schrijven zij dat het bereiken van de klimaatdoelen via het peilbeheer niet onmogelijk is, maar daarvoor zijn niet de waterschappen als eerste aan zet, maar de gemeenten en/of provincies. Veranderingen in het peilbeheer moeten voorafgegaan worden door veranderingen in de ruimtelijke ordening en het grondgebruik, waarvoor gemeenten en provincies verantwoordelijk zijn.

Een lezenswaardig artikel, al moeten we wel in gedachten houden dat de broeikasgasemissie niet het enige probleem in veenweidegebieden is dat opgelost moet worden. In de gebiedsprocessen komen als het goed is, alle aspecten én alle belanghebbenden aan bod.

H2O-Online_220824_CO2_uit_veen