Piet de Noord vice-voorzitter auditcommissie

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De auditcommissie van Waterschap Drents Overijsselse Delta was voor het eerst bijeen. De vijf leden kozen uit hun midden een voorzitter en een vicevoorzitter.  Op voorstel van Henk Holtmaat (CDA) werd Jan Visscher (SGP) gekozen als voorzitter en Piet de Noord (Water Natuurlijk) als vice-voorzitter. De commissie pakt haar taak voortvarend op.

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta besloot vóór de zomer om een auditcommissie in te stellen. Het ”oude” Waterschap Reest en Wieden kende al een auditcommissie, bij Groot Salland bestond zo’n commissie niet. De auditcommissie helpt het Algemeen Bestuur bij zijn controlerende taak, onder meer door te adviseren over de keuze van de accountant, en het voorbereiden van de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag.

De auditcommissie bestaat uit vijf leden, die vooral zijn gekozen op grond van hun deskundigheid en affiniteit met financiën:

  • Henk Holtmaat (AB-lid, CDA)
  • Piet de Noord (AB-lid, Water Natuurlijk)
  • Jan van Oorschot (fractievolger, Algemene Waterschapspartij Noord)
  • Jannes Pit (fractievolger, VVD)
  • Jan Visscher (AB-lid, SGP)

Water Natuurlijk is blij dat Jan Visscher het voorzitterschap op zich wil nemen. De SGP heeft geen vertegenwoordiger in het DB en zo wordt met zijn benoeming invulling gegeven aan de onafhankelijke positie die de auditcommissie moet hebben. De commissie pakt nu de eerste taak op:  aandachtspunten meegeven aan de accountant bij de controle van de eerste jaarrekening van het gefuseerde waterschap.