Plan voor Steenwetering niet genoeg onderbouwd, Water Natuurlijk stemt tegen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de bestuursvergadering van 19 december is het projectplan van de Steenwetering, besproken. Dit project gaat over naast natuurvriendelijke oevers en een waterkwaliteitsopgave, maar ook een hydrologische opgave. Het scenario om bodemdaling te stoppen niet is meegenomen als toekomstig scenario. Ook is het plan te weinig gericht op het vasthouden van water in tijden van droogte. Daarom stemde Water Natuurlijk tegen het bestuursvoorstel.

De Steenwetering ligt in de polder Haerst Gunne bij Hasselt. Het watersysteem moet daar opnieuw worden ingericht. In het voorstel zijn twee opties opgenomen om met de bodemdaling om te gaan: ‘doorgaan op de huidige voet’ en ‘remmen van bodemdaling’. Het scenario ‘stoppen van de bodemdaling’ is niet meegenomen. Het uitgangspunt in dit projectplan is dus duidelijk ‘peil volgt functie’ en niet omgekeerd, zoals waar ‘Water en bodem sturend’ voor pleit. Water en bodem sturend is het landelijk breed onderschreven principe waarin rekening wordt gehouden met water zodat we ook in de toekomst nog kunnen blijven wonen en werken in Nederland.

Onhoudbare situatie voorkomen

Zowel met het scenario doorgaan als dat van remmen zal het veen blijven inklinken, met CO2-uitstoot en een doorgaande bodemdaling tot gevolg: het probleem wordt hiermee afgewenteld op de toekomstige generaties. Water Natuurlijk vindt dat het scenario om bodemdaling te stoppen op z’n minst zou moeten worden meegenomen als toekomstig scenario, om een onhoudbare situatie te voorkomen. Daarom heeft Elsbeth Brandsma namens de fractie het Dagelijks Bestuur gevraagd om hier een visie op te ontwikkelen en mee te nemen in dit plan.

Water afvoeren of vasthouden?

Een bijkomend probleem is dat volgens het projectplan het gebied nu primair wordt ingericht op waterafvoer in natte tijden, en niet op het vasthouden van water in droge tijden. Water Natuurlijk vindt het van groot belang dat de hydrologische randvoorwaarden voor de toekomst goed worden uitgezocht voor het nog aan te pakken gemaal Streukelerzijl.

Het Dagelijks Bestuur wilde helaas niet meegaan in deze bezwaren. Daarom heeft de fractie van Water Natuurlijk tegen het plan gestemd.